Books for Review

Book reviews shall not exceed 2,000 words (ca. 8 standard pages). At the SPR  you are required to use the Harvard referencing system in the text and also in the reference list.

  1. Czarny M. Ryszard, Featuring Norden in Ten Episodes, Novo Mesto: Faculty of Organization Studies in Novo Mesto, 2014.
  2. Maďarová Zuzana, Ostertágová Alexandra (eds.), Spoločné cesty občianok a revolucionárok, Bratislava: Aspekt, 2015.
  3. Marušiak Juraj, Halász Ivan, Gniazdowski Mateusz, (Dez) integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov vyšehradskej skupiny, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015.
  4. Říchová Blanka a kolektív, Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech, Praha: SLON, 2015.
  5. Rybář Marek, Spáč Peter, Voda Petr, Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,  2014.

If you are interested in reviewing any of these titles or becoming a book reviewer for our Journal, send along a short resume (max. 2 pages) including your areas of expertise to the editors (Viera Žúborová, or Ondřej Filipec).